Εκτύπωση

ΙΔΡΥΤΗΣ  + Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Μαρκάκης IΔΡΥΣΗ 1966

ΠΡΟΕΔΡΟΣ + Πρωτοπρεσβύτερος Παύλος Μαρούλης  (από το1966 έως το 2015)

 

 **************************************

Συμβούλιο Συσσιτίων

1/1/2016 - 31/12/2018

Οικονόμος Δημήτριος Ψαριανός (Πρόεδρος)
Πέτρος Δαμαλής (Αντιπρόεδρος) 
Μιχαήλ Βουρεξάκης (Γραμματέας)
Μιχαήλ Κουτσός (Ταμίας)
Νικόλαος Γκουγκουλιάς (Μέλος)

Μαγείρισσα: ------------------------

βοηθούμενη απο ευγενείς εθελόντριες κυρίες, ών Κύριος γνωρίζει τα ονόματά των.