Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,
πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δὲ ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης,
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα,
καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου,
ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἡ αργία

Η αργία είναι ασθένεια του πνεύματος, είναι δηλαδή η τεμπελιά που μας πιάνει και δεν αγωνιζόμαστε να αλλάξουμε κάθε τι κακό του χαρακτήρα μας πιστεύοντας ότι δεν έχουμε και δεν θα βρούμε ποτέ την δύναμη.

Το αποτέλεσμα της αργίας είναι η λιποψυχία δηλαδή η ανικανότητα του ανθρώπου να βλέπει το καλό και το αγαθό. Ο άνθρωπος τότε γίνεται απαισιόδοξος και αρνητικός γεμάτος σκέψεις άσχημες που ο Διάβολος του ψιθυρίζει για τον Θεό και τον κόσμο και ζει μέσα στο σκοτάδι αυτών των σκέψεων.

Η περιέργεια

Περιέργεια είναι αδιάκριτη και επίμονη απασχόληση με τις υποθέσεις των άλλων, χωρίς να ενδιαφερόμαστε πραγματικά γι’ αυτούς.

Ἡ φιλαρχία

Η αργία και η λιποψυχία γεμίζουν την ψυχή με τον πόθο της φιλαρχίας (φίλος της εξουσίας και των πρωτείων). Ο άνθρωπος προσπαθεί με το να πρωτεύει και να ηγείται να μειώσει την απογοήτευση που του δημιουργούν η αργία και η λιποψυχία. Η παρηγοριά αυτή όμως δεν τον γεμίζει χαρά αλλά αντίθετα τον κάνει εγωιστή, αυταρχικό και ακοινώνητο.  

Ἡ ἀργολογία

Το χάρισμα του λόγου ο Θεός το έχει δώσει μόνον στον άνθρωπο και είναι πράγματι η «σφραγίδα» του Θεού μια που και ο ίδιος ο Θεός αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους σαν Λόγος. Το Θείο όμως αυτό δώρο μπορεί να αποτελέσει καταστροφή για τον άνθρωπο όταν τον χρησιμοποιεί άκοπα ή ακόμα χειρότερα όταν με αυτόν κακολογεί ή συκοφαντεί τον αδελφό του ή ψεύδεται. Ο λαός λέει «η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει» για να εκφράσει αυτή την αρνητική πλευρά που μπορεί να λάβει αυτό το Θείο δώρο.

Ἡ Σωφροσύνη

Σωφροσύνη! Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ικανότητα του ανθρώπου να διακρίνει και ενεργεί το καλό ή αλλιώς το θέλημα του Θεού. Η τήρηση των εντολών του Θεού είναι το μέτρο εκείνο που μας κάνει «σώφρονες» δηλαδή σοφούς και μας παρέχει την προστασία και την χάρη του Θεού.

Ἡ Ταπεινοφροσύνη

Ο πρώτος και υπέροχος καρπός της σωφροσύνης είναι η ταπεινοφροσύνη! Αυτή η ύψιστη αρετή είναι εκείνη που μας ανοίγει την πόρτα του Παραδείσου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός αν και Θεός υπήρξε και θα είναι ο πιο ταπεινός άνθρωπος σε όλη την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος έχασε τον Παράδεισο λόγω της υπερηφανείας του και μόνο με την ταπεινοφροσύνη μπορεί να τον ξανακερδίσει.

Ἡ Ὑπομονή

Μετά τη σωφροσύνη και την ταπεινοφροσύνη, κατά φυσικό τρόπο ακολουθεί η υπομονή. Ο άνθρωπος ιδιαίτερα σήμερα είναι ανυπόμονος αδιαφορώντας τις περισσότερες φορές για τις ανάγκες των άλλων προκειμένου να καλύψει εδώ και τώρα τις δικές του ανάγκες. Ο ταπεινός αντίθετα άνθρωπος έχει υπομονή και δεν απογοητεύεται με τις δυσκολίες της ζωής αλλά εμπιστεύεται υπομονετικά τον Θεό και αφήνει την πορεία της ζωής του σε Εκείνον. Όσο πιο κοντά ερχόμαστε στο Θεό τόσο περισσότερο υπομονετικοί γινόμαστε.

Ἡ Ἀγάπη

Τέλος, το αποκορύφωμα και ο καρπός όλων των αρετών είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι δώρο Θεού που δίνεται στους ταπεινούς ανθρώπους που έχουν σύνεση και υπομονή. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη αρετή όλων γιατί είναι η μόνη περιουσία που θα πάρουμε μαζί μας όταν θα φύγουμε από αυτόν κόσμο. Είναι πολυτιμότερη από κάθε αρετή γιατί δίχως αυτή ούτε η ελεημοσύνη ούτε νηστεία ούτε η προσευχή έχει αξία για τον Θεό.

Συμπερασματικά…

Ο αιώνιος εχθρός μας είναι η υπερηφάνεια. Ο διάβολος λόγω της υπερηφάνειάς του εξέπεσε και οδήγησε με δόλο και τον άνθρωπο σε αυτή την πτώση. Όσο υπερήφανοι είμαστε μοιάζουμε με τον διάβολο ενώ αντίθετα όσο ταπεινοί είμαστε μοιάζουμε με τον Θεό. Η αργία, η περιέργεια, η φιλαρχία και η αργολογία μας κάνουν περισσότερο υπερήφανους και πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτές τις διαθέσεις της καρδιάς μας.

Ας προσευχηθούμε στον Θεό να βλέπουμε τα δικά μας σφάλματα και όχι τα σφάλματα του αδελφού μας και ας μην τον κατακρίνουμε αλλά με σωφροσύνη, ταπεινοφροσύνη υπομονή και αγάπη να περιμένουμε την επιστροφή του στον Επουράνιο Πατέρα μας.

footer
  • Πέμπτη 4 Ιουνίου Μητροφάνους, Μαρίας και Μάρθας αδελφών Λαζάρου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ