7 σύζυγος τοῦ βασιλιά Μαξεντίου, πού πίστεψε στόν Χριστό διά τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί μαρτύρησε διά ἀποκεφαλισμοῦ.

footer
  • Δευτέρα 19 Αυγούστου Ανδρέου στρατηλάτου, Τιμοθέου μάρτυρος, Θεοφάνους οσίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ