" Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα ."

"Ματθ. ιζ 11"

  02

 ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΚΑΘΕ  ΚΥΡΙΑΚΗ: 
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία  7:00 - 10:00 π.μ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 
 Εσπερινός  7:00 μ.μ.
ΚΑΘΕ  ΣΑΒΒΑΤΟ: 
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 7:00 - 9:00 π.μ. και Μέγας Ἑσπερινὸς 7:00 μ.μ.

 

Nisties

*Νηστεία (δεν καταλύτεται έλαιον): 4ην, 6ην, 11ην, 13ην, 18ην.

*Κατάλυσις οίνου και ελαίου:  20ην, 25ην, 27ην.

*Κατάλυσις εις πάντα:  1ην, 2αν, 3ην, 5ην, 7ην, 8ην, 9ην, 10ην, 12ην, 14ην, 15ην, 16ην, 17ην, 19ην,

21ην, 22αν 23ην, 24ην 26ην, 28ην, 29ην, 30ην, 31ην.

 

  02

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Πέμπτη 12: Παισίου οσ. Αγιορείτου 
 Θεία Λειτουργία 7:00 - 9:30π.μ.
 
Δευτέρα 16:  Εσπερινός στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας
 7:30μ.μ.
 
 Τρίτη 17 : Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος 
Θεία Λειτουργία 7:00- 10:00 π.μ.
Παράκληση και εσπερινός 7:00μ.μ. (στο εκκλησάκι Αγίας Μαρίνας)
 
Παρασκευή 20 : Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου
Θεία Λειτουργία 7:00-9:30 π.μ.
 
Τετάρτη 25 :  Η Κοίμησης της Αγίας Αννης 
Θεία λειτουργία 7:00-9:30 π.μ.
 
Πέμπτη 26 : Παρασκευής οσιομάρτυρος
Θεία λειτουργία 7:00- 9:30 π.μ.
 
Παρασκευή 27: Παντελεήμονος μεγαλομ.& Ιαματικού
Θεία λειτουργία 7:00-9:30π.μ.
 
footer
  • Σάββατο 18 Αυγούστου Φλώρου, Λαύρου, Λέοντος και Ερμού των μαρτύρων, Σωφρονίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ